Balíky a služby

  • Základný balík, točenie od obradu po prvé tanečné kolá.

    €390

  • Kompletný celodenný balík, od doobedia až po redový tanec/čepčenie.

    €590

  • Rozšírený balík, točenie od obradu až po redový tanec/čepčenie.

    €490

 

© Copyright 2019 by Michael Filmmaker